Proč se referendum koná?

Referendum vnutila našemu městu skupinka aktivistů, kteří v průběhu roku 2014 postupně nasbírali dostatečný počet podpisů (cca 19 tis.) nutných k tomu, aby zastupitelstvo města Brna muselo referendum

Číst dále...

"Místní referendum je namířeno proti zájmu města Brna. Neexistuje kombinace odpovědí na položené otázky, kterou by bylo možné občanům doporučit a současně sledovat zájem města."
- Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., profesor Masarykovy univerzity

"Myslím, že Brno má nejvyšší čas, aby skoncovalo s nesmyslnými a nekonečnými spory o tom, co bude dál se současným brněnským nádražím, jež očividně dosluhuje. Brno potřebuje přestavět železniční uzel tak, aby vyhověl požadavkům kladeným na město, ve kterém se kříží transevropské dopravní koridory. Právě tento cíl však může zhatit letošní referendum. Proto se tohoto referenda nezúčastním."
- Mgr. Milena Flodrová, historička

"Dlouhodobé neřešení brněnského železničního uzlu je ostuda, která může Brno posunout mezi provinční města. Referendum tuto situaci podle mého názoru nevyřeší."
- Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., profesor Masarykovy univerzity

"Rád bych věřil, že si všichni opravdu pročtou souvislosti a pochopí, že takto vypsané referendum je nebezpečně manipulativní, protože nedává svobodnou možnost výběru a tím je ve své podstatě nedemokratické – jediná šance je nenechat se do této manipulativní hry vtáhnout, neúčastnit se a dát šanci možnostem rozvoje v budoucnu!!!"
- Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., profesor Masarykovy univerzity

"Přál bych si, aby naše město bylo i nadále významným místem na dopravní mapě Evropy. Važme si toho, že se v Brně kříží dva transevropské dopravní koridory."
- Prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr., profesor Masarykovy univerzity

Odkazy

Stránka Brno+ na Facebooku - stránky Brno+ - oficiální stránky přestavby žel. uzlu

Kontakt

Kontakt na nás
www.brnoplus.cz info@brnoplus.cz